This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Co může přinést koučování

  • Zlepšení prezentačních dovedností klíčové osoby může přinést  větší zájem o firmu a o její produkty.

  • Koučování zahlceného manažera mu může pomoci nastavit priority, lépe zorganizovat čas a tím zvýšit zacílení správným směrem, vyvarovat se přehmatů, zvýšit spokojenost podřízených.

  • Lepší vztahy na pracovišti mohou přivést a udržet schopné lidi, v ovzduší pohody na  mohou vzniknout nové netradiční nápady.

  • Koučování při změně pozice může významně urychlit adaptaci a tím ušetřit finanční náklady na nového zaměstnance.

Ukázková případová studie

Klikněte zde pro stažení PDF souboru.